องค์การบริหารส่วนตำบล เขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์