หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาบุคลากร [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน และจำนวนครั้งวันลา มาทำงานสาย [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
การพัฒนาบุคลากร เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ นโยบายคุณธรม จริยธรรม [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ และแนวทางปฏิบัติจริยธรรม [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)     2