หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) [ 27 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือ งานสารบรรณ [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
หลักการจัดการองค์ความรู้ KM [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)